Hållbarhet

Vi är engagerade i att uppnå en verklig och hållbar påverkan genom hela BDM-verksamheten och inom det bredare samhälle där vi bor och arbetar.

Vi lägger stor vikt vid miljön och är dedikerade till ständiga förbättringar av miljöprestanda och förebyggande av föroreningar. Vi insisterar på att vår personal, leverantörer och kunder gör likadant.

Vi utvärderar kontinuerligt miljöpåverkan från vår verksamhet och genom att minimera användningen av material och resurser; vi minskar vårt svinn till lägsta praktiska nivå.

Våra miljömål inkluderar:

BDM-anläggningen

BDM driver en modern isolerad och energieffektiv byggnad i enlighet med ISOK14001/BS8555 Environmental Standards.

All belysning, inklusive hela lagertaket, konverterades till LED i januari 2018, vilket avsevärt minskade vårt koldioxidavtryck och vår totala elanvändning med över 40 %.

Hela fordonsflottan för godshantering är elektrisk, utan gas- eller diesellastbilar som används i verksamheten.

Återvinning

Hållbar avfallshantering är en primär del av BDM:s strategi för miljöavfallshantering: vi strävar efter att använda hållbara förpackningsmaterial som är helt återvinningsbara eller som inte påverkar miljön, t.ex. använder vi 100 % komposterbara majsstärkelseflis (ett miljövänligt alternativ till polystyrenförpackning) för att skydda ömtåliga föremål under transport.

Vi minimerar avfall, särskilt farligt avfall, och återvinner material när det är möjligt. Vi tar hand om allt avfall genom säkra och ansvarsfulla metoder.

Sänka utsläppen

Genom att samordna ruttplanering och leveransscheman strävar vi efter att minska bränsleförbrukningen och minska avgasutsläppen.

En hållbar framtid

Genom strategisk planering minimerar vi miljöeffekten av nyutveckling och strävar efter att ta med miljöhänsyn i investeringsbeslut.

Begär en återuppringning

Vårt team drivs av en passion för service, främjad av en etablerad arbetsstyrka och familjeföretagsatmosfär. Om du har några frågor, tveka inte att lämna dina uppgifter så hör vi av oss så snart som möjligt.