Bærekraft

Vi er forpliktet til å oppnå en reell og bærekraftig innvirkning gjennom hele BDM-operasjonen og innenfor det bredere samfunnet vi bor og arbeider i.

Vi legger størst vekt på miljøet og er dedikert til kontinuerlig forbedring av miljøytelsen og forebygging av forurensning. Vi insisterer på at våre ansatte, leverandører og kunder gjør det samme.

Vi vurderer kontinuerlig miljøpåvirkningen av vår virksomhet og gjennom å minimere bruken av materialer og ressurser; vi reduserer svinnet til det laveste praktiske nivået.

Våre miljømål inkluderer:

BDM-anlegget

BDM driver et moderne isolert og energieffektivt bygg i henhold til ISOK14001/BS8555 Environmental Standards.

All belysning, inkludert hele lagertaket, ble konvertert til LED i januar 2018, noe som reduserte vårt karbonavtrykk og vårt totale strømforbruk betydelig med over 40 %.

Hele godshåndteringsbilparken er elektrisk, uten gass- eller dieselbiler som brukes i operasjonen.

Resirkulering

Bærekraftig avfallshåndtering er en primær del av BDMs strategi for miljøavfallshåndtering: vi streber etter å bruke bærekraftige emballasjematerialer som er fullt resirkulerbare eller som har null innvirkning på miljøet, for eksempel bruker vi 100 % komposterbar maisstivelse (et miljøvennlig alternativ til polystyrenpakning) for å beskytte skjøre gjenstander under frakt.

Vi minimerer avfall, spesielt farlig avfall, og resirkulerer materialer når det er mulig. Vi kaster alt avfall gjennom trygge og ansvarlige metoder.

Senking av utslipp

Gjennom å koordinere ruteplanlegging og leveringsplaner, har vi som mål å redusere drivstofforbruket og redusere eksosutslippene.

En bærekraftig fremtid

Gjennom strategisk planlegging minimerer vi miljøeffekten av nye utbygginger og tar sikte på å inkludere miljøhensyn i investeringsbeslutninger.

Be om tilbakeringing

Teamet vårt er drevet av en lidenskap for service, fremmet av en etablert arbeidsstyrke og familiebedriftsatmosfære. Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å legge igjen informasjonen din, så tar vi kontakt så snart som mulig.